Afrikaans Eerste Addisionele Taal –  Informasie

Gedigte :
1. Rondom my - https://youtu.be/xYnMPwpslOs
2. Palimpses - https://youtu.be/KOS6SgLQHt4
3. Huiskat - https://youtu.be/wflUpBWxERw
4. Tien haikoes - https://youtu.be/kqN4L_8tn7Y
5. Die boodskapper - https://youtu.be/kkTqjnglCdA
6. Huisie by die seer - https://youtu.be/HCaXwTdkjWQ
7. Die nuwe kind - https://youtu.be/0eG62AIX-P4
8. By die robot in eerstelaan - https://youtu.be/xZ6TUVbJqsk
9. Boekmerk - https://youtu.be/hhfxiG32Q8c

Field se kind:
1. Bedryf 1 Toneel 1 - Fiela se kind - Bedryf 1 Toneel 1